εἶμι

εἶμι
εἶμι (εἶμι coni.,
1

εἶσιν, εἶσ; [ἴθι O. 14.21

], ἴτω, ἴτε, ἰόντων; ἰών, ἰόντι, ἰόντες; ἴμεν.) go, come (but in the indicative, probably a future sense is required, cf. ἔπειμι.)
a of living things.

Οὔλυμπόνδ' ἰὼν O. 3.36

μετὰ στέφανον ἰών O. 4.23

ἀλλὁ μὲν Πυθῶνάδ' ᾤχετ ἰὼν O. 6.38

ὄρσο, τέκνον, δεῦρο πάγκοινον ἐς χώραν ἴμενO. 6.63 ἀβάπτιστος εἶμι φέλλος ὣς ὑπὲρ ἕρκος ἅλμας (Schnitzer: εἰμί codd.) P. 2.80

τάχα δεὐθὺς ἰὼν P. 4.83

μοι ὑπάντασεν ἰόντι γᾶς ὀμφαλὸν παρ' ἀοίδιμον P. 8.59

ναυσὶ δοὔτε πεζὸς ἰών κεν εὕροις ὁδόν P. 10.29

Κάδμου κόραι, ἴτε πὰρ Μελίαν χρυσέων ἐς ἄδυτον τριπόδων θησαυρόν P. 11.3

ἐν τεμένεσσι δόμον ἔχει τεοῖς, ἀμφοτέρας ἰὼν χειρός (v. ἀμφότερος) N. 7.94

τις Τελεσάρχου παρὰ πρόθυρον ἰὼν ἀνεγειρέτω κῶμον I. 8.3

μοι ἰόντι τηλαυγἔ ἀγ κορυφὰν[ Pae. 7.12

τρι]πτὸν κατ' ἀμαξιτὸν ἰόντες[ Πα. 7B. 12. ῥίμφα δ' εἶσιν Ἄρτεμις Δ. 2. 1. ἀγλαὸν ἐς φάος ἰόντες δίδυμοι παῖδες (i. e. being born) Πα. 12. 1. ὄλβιος ὅστις ἰδὼν κεῖν' εἶσ ὑπὸ χθόν fr. 137. 1. Σθενέλοιό μιν υἱὸς κέλευσεν μόνον ἄνευ συ[μμ]αχίας ἴμεν fr. 169. 46. c. cogn. acc.,

ἦῤ, ὦ φίλοι, κατ' ἀμευσίπορον τρίοδον ἐδινάθην, ὀρθὰν κέλευθον ἰὼν τὸ πρίν P. 11.39

b of inanimate things. τὸ δὲ σαφανὲς ἰὼν πόρσω κατέφρασεν (Χρόνος) O. 10.55ὄνειρος ἰὼν φωνεῖP. 4.163ἰόντων δ' ἐς ἄφθιτον ἄντρον εὐθὺς Χίρωνος αὐτίκ ἀγγελίαιI. 8.41 met.: τὸ δ' ἐν ποσί μοι τράχον ἴτω τεὸν χρέος i. e. proceed, pursue its course P. 8.33

Lexicon to Pindar. . 2010.

Look at other dictionaries:

 • είμι — εἶμι (Α) Ι. 1. έρχομαι («εἶμι δεῡρο», εἶμι εἴσω») 2. πηγαίνω (α. «εἶμι οἴκαδε» β. «πάλιν εἶμι» επιστρέφω, ξαναγυρίζω) 3. πορεύομαι («ὁδὸν εἶμι» ακολουθώ πορεία) 4. διέρχομαι, περνώ ανάμεσα («εἶμι τὸ μέσον τοῡ οὐρανοῡ») 5. κινούμαι, ταξιδεύω,… …   Dictionary of Greek

 • εἰμί — εἰμι , εἰμί sum pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • εἴμι — εἰμι , εἰμί sum pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • εἷμι — εἶμι , εἶμι ibo pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ειμι — εἰμί sum pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • εἰμι — εἰμί sum pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • εἶμι — ibo pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ειμί — βλ. είμαι …   Dictionary of Greek

 • Οὐ μάντις ἐιμἰ τ’ ἀφανῆ γνῶσαι σαφῶς. — οὐ μάντις ἐιμἰ τ’ ἀφανῆ γνῶσαι σαφῶς. См. Эдип …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

 • ἰόν — εἶμι ibo pres part act masc voc sg εἶμι ibo pres part act neut nom/voc/acc sg εἰμί sum pres part act masc voc sg (doric) εἰμί sum pres part act neut nom/voc/acc sg (doric) ἰός 1 arrow masc acc sg ἰός 1 arrow neut nom/voc/acc sg ἰ̱όν , ἰός 2… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἰόντα — εἶμι ibo pres part act masc acc sg εἶμι ibo pres part act neut nom/voc/acc pl εἰμί sum pres part act masc acc sg (doric) εἰμί sum pres part act neut nom/voc/acc pl (doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”